Definice outsourcingu a jeho význam

Outsourcing neboli externí zajištění znamená vyčlenění služeb, činností, procesů nebo zdrojů mimo organizaci. Outsourcovat tak lze například účetnictví, finanční procesy, logistiku, zákaznický servis, personalistiku, právní služby, marketing, IT podporu nebo administrativní činnosti. Nejčastěji se jedná o ty části, které nejsou pro danou firmu nebo živnostníka klíčové. Jedná se o operace- činnosti, které nemají finálně žádnou přidanou hodnotu. Outsourcing se dnes už netýká jen velkých firem, ale i menších firem a OSVČ. Nevyplatí se jim držet na danou oblast specialistu. V minulosti, ale i dnes se ještě pořád setkávám s firmami kde mají zvlášť oddělení na určité činnosti. Nic proti tomu. Opravdu, ale musí mít např. firma o cca 20 zaměstnancích několik personalistů a administrativních pracovníků?  Dle mého soudu určitě ne. Tady určitě platí Paretův princip. S jednou zásadní chybou a to v opačném poměru. 

80% vstupu=20% výstupu .

V tomto případě by měl outsourcing personálních a administrativních činností smysl a význam.

                      

                                                                                                Karel Rezner