O mně

Vážení zákazníci, živnostenský list jsem si založil, vlastně vyřídil v roce 1996.  Od té doby uplynulo spoustu let a já po těch letech, kdy jsem pracoval jako OSVČ  i jako zaměstnanec si uvědomil, jak se vše změnilo. Nejen v podnikání, ale i v chování a mentalitě lidí. Ještě nedávno jsem na této stránce psal o administrativní zátěži podnikatelů o tom co jim nepřináší zisk o financích atd…Prostě jen o penězích. Nějak jsem však zapomněl na ty další věci. A hlavně na lidi. Na naše maminky, tatínky, babičky, dědečky a mohl bych jmenovat dále. Na ty jimž vděčíme za to, že můžeme žít v této době. Mnoho z vás může namítat, že to není zásluha starší generace, ale té mladší, protože díky ní se vše  změnilo a mění.  A přece ono není zase tak dobře. Jenomže to jsou většinou názory lidí, kteří neprožili různé období naší země a znají jen tuto dobu. Starší lidé přece už těm věcem nerozumí, jsou pomalí, nic nechápou a mohl bych výčtem negativ pokračovat. Ano vidíte dobře to vše je slyšet z některých úst dnešní generace. Zkusme se ovšem zamyslet nad tím jaké by to bylo kdyby vše zůstalo…Uvědomme si také, že všichni budeme jednou starší dovolím si říct staří. Pak budeme my a potom i vy mladí v té pozici nechápajících a pomalých lidí. Taky se nám i vám to nebude líbit a budete nevrlí na své okolí. A právě proto bychom se měli snažit chovat zejména k starším lidem – seniorům s úctou. Za každým starším člověkem je kus historie, života, trápení i radosti. Nikdy nevíme co koho potkalo. Jedno indiánské  přísloví praví Nesuď člověka pokud si nechodil v jeho mokasínách . A proto pokusme se odpustit nepatrné maličkosti, kterých se dopouští všichni v určitém věku. Buďme ohleduplní vůči nim i ostatním. Říká se a bývá to většinou pravda jak se chováme k starším lidem tak se pak budou jiní chovat k nám až budeme staří.

Co jsem vlastně tím chtěl říci? Jen to, že život není  jen o penězích. Honíme se za penězi, majetky, statky a zapomínáme, že peníze mají být jen nástrojem ke spokojenému životu. Úcta mezi lidmi se vytratila. Pokora k životu, ohleduplnost a láska dnes chybí hodně lidem. Proto važme si toho co máme a snažme se myslet i na druhé…..Budeme pak šťastnější a spokojenější i sami.

Přeji Vám jen hezké dny

                                                                                                                             Karel Rezner