Ceník

Služby pro domácnost

Cena za zajištění nákupu  záleží na velikosti nákupu a o jaký druh nákupu se jedná. Cenu upřesním vždy po sdělení vašeho nákupu

Pomoc při vyřizování na úřadech  200,-Kč/hodinu jednání za předpokladu využití naší přepravy.  Je tím myšleno samotné jednání tzn. od vstupu do budovy úřadu po výstupu z úřadu. K této ceně je nutné vždy připočítat případné parkovné. Např. podzemní garáže v Ostravě centru pod radnicí  stojí nyní 35,- Kč/hodinu. Pokud je možné parkování zdarma např. klient ZTP nic se nepřiplácí.

Bez přepravy stojí hodina jednání nebo zastupování na základě plné moci 350,-Kč

Doprovod k lékaři poskytuji pouze při využití naší přepravy 120,-Kč/hod. Počítá se od výstupu z vozidla, čekání v čekárně ordinace až do nástupu vozidla po ošetření. Po cestě zpět samozřejmně vyzvednutí léků zdarma.

Standardní úklid bytu:                                          Mytí oken:

do 60m2   1000,-Kč                                              standard dvoudílné 110,Kč

od 61 do 100m  1600,-Kč                                   standard  trojdílné 210,- Kč

101m2 do 150m2  2000,-Kč                               standard balkónové  260,- Kč

V případě většího znečištění se cena navyšuje dle dohody.

Nejsem plátce DPH